Oversetter mange språk til det språket du vil...
Du kan line inn adressa til den hjemmesiden du vil til ditt språk

eller du kan ta deler av en tekst og lime inn og få den på ditt språk.
 
1
2
 
 
3